Leaseweb HK KVM VPS

无直连带宽,不保证大陆速度
 • KVM VPS 512MB

  6 Disponível


  De ¥233.33/yr
  Encomendar já!

   • Memory 512MB

   • 1*E5 Virtual Core

   • Disk 5GB

   • Bandwidth 640GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 每月3次更换IP(不保证更换至可用IP)

 • KVM VPS 1GB

  11 Disponível


  De ¥40.00/mo
  Encomendar já!

   • Memory 1GB

   • 1*E5 Virtual Core

   • Disk 8GB

   • Bandwidth 1.25TB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 每月3次更换IP(不保证更换至可用IP)

 • KVM VPS 2GB

  8 Disponível


  De ¥80.00/mo
  Encomendar já!

   • Memory 2GB

   • 2*E5 Virtual Core

   • Disk 10GB

   • Bandwidth 2.5TB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 每月3次更换IP(不保证更换至可用IP)